søndag 22. juni 2008

Landskapet på søndre Jeløy/the landscape at southern Jeløy


nærmere bestemt rundt Alby gård og Galleri F15 er noe av det fineste jeg vet om rundt Oslofjorden (og jeg sier ikke det bare for jeg er fra Moss, jeg mener det, faktisk, dra dit og se hvis du ikke har vært der)

more exactly close to Alby gård and Galleri F15 is one of the finest I know around the Oslo fjord (and I do not say this because I come from Moss, I really mean it, go and see for yourself)


mye dyrka mark, mest korn men masse turveier i mellom jordene og i skauen. Fine strender, av og til dukker det opp seler ganske nær land. Treet under er akasie, åpenbart plantet for svært mange år siden, kanskje av skipsreder Biørnstad som eide Alby før det ble kunstgalleri

mostly grain cultivated, but lots of paths both in the fields and in the forest. Nice beaches as well, from time to time if you are luckky, you can see seals pretty close to the shore. The tree below is an acacie, obviusly planted many, many years ago, maybe by shipowner Biørnstad, who owned Alby before it became an art gallery.
Ingen kommentarer: