fredag 27. juni 2008

Siste New York innlegg/the last New York post


bare noen siste inntrykk, som dette over, speilinger i fasader på Times Square, og det under, gullfarget skal det være, fra et litt finere område

just some last impressions, as reflections in glass fasades at Times Square, and below, gold painted in a richer neighborhood


politiet kjører med trehjulsbiler på Manhattan

three wheel cars for NYPD at Manhattan


gjennom tunnelen under Hudson River tilbake til flyplassen (Newark, New Jersey)

through the tunnel back to the airport (Newark, New Jersey)

Ingen kommentarer: