tirsdag 1. juli 2008

Cohen på Bislett i kveld/Cohen at Bislett tonight


han synger ennå, hører jeg, ser jo rett ned på stadion fra soverommet mitt, men disse bildene tok jeg klokka 1600

I can hear that he is still singing, for I can look to the stadium from my bedroom window, but these pictures I took 4pm


egen inngang for spesialinviterte canadiere, men skaff en rettskrivningsordbok til plakatskriveren!

separate entrance for special invited canadians, but bring a dictionary to the poster writer!men klokka 1600 var det lydsjekk

but 4pm there were sound check


med mannen selv, Leonard Cohen

with the man himself, Leonard Cohen

Ingen kommentarer: