torsdag 17. juli 2008

Danmark eneste fuglefjell/Denmark's only bird cliff


heter Bulbjerg, men ikke en eneste fugl å se, unntatt tre skarv ute på den lille steinen som er igjen av Skarreklit

is named Bulbjerg, but not a single bird to see, except three cormorants on the little rock that is left of Skarreklitdet ligger litt nord for Hanstholm

a little bit north of Hanstholm


steinete strand, men det regnet, så bading var lite aktuelt

stony beach, but it rained, so bathing was not very actual

Ingen kommentarer: