torsdag 7. august 2008

Vann er så mangt/water is so many things


litt avhengig av i hvor korte øyeblikk vi ser det, alt forandrer seg, hva ser kamera, hva ser jeg (jeg er forresten ikke veldig glad i alle disse naturfotografiene med helt ullent og utvasket vann, på grunn av stativ og mange sekunders eksponeringstid, ser veldig unaturlig ut for meg)

depending on how short moments we look at it, everything changes, what do the camera see, what do I see (I am by the way not fond of these nature photos with completely wooly and unsharp water, because of the tripod and exposure time of many seconds, looks very unnatural to me)dette er fontenen på Bankplassen, men det kunne vel vært hvor som helst

this is the fountain at Bankplassen, but it could have been any fountain, I guess


Ingen kommentarer: