søndag 28. september 2008

Enmanns-band/one-man-band


er vel nokså sjelden i jazzen, i andre sjangre har vi jo f.eks Bare Egil Band, men Håkon Kornstad heter bare Håkon Kornstad selv om det virkelig låter som et band når han spiller

is rather seldom in jazz, other genres have for example Bare Egil Band, but Håkon Kornstad is only named Håkon Kornstad though it really sounds like a band when he plays


han var første konserten på Victoria i går, og han lagde med instrumentene sine og looper lyder som ingen hadde hørt før, ikke han en gang

he was the first concert at Victoria last evening, and he made with his instruments and loops sounds that nobody had heard before, not even he


noen justeringer

some adjustments


og så bass saksen. Hvordan det låt? Fint!

and then the bass sax. How did it sound? Nice!

Ingen kommentarer: