onsdag 3. september 2008

Sist lørdag/last saturday


spilte Dr Harmonica på Egertorget. Når jeg skriver dette, er han sikkert et helt annet sted i Europa, vet ikke om han har noen turnéplan, han har jo bare seg selv og utstyret sitt å dra på (ingen stor turnébuss der, nei)

Dr Harmonica played at Egertorget. While I am writing this, he sure is somewhere else in Europe, I do not know if he has a plan for his tour, he has only him self and the equipment you ca see here (no big night liner necessery there!)


egentlig heter han Lance Wakely og og spiller gitar, munnspill og synger blues så bra at du blir stående og lytte

his real name is Lance Wakely and playes blues so well that you sure will stop and listenså bra at han får sedler, ikke bare småmynter

so that he gets notes, not only coins

Ingen kommentarer: