torsdag 4. september 2008

Stabling av kasser/to pile up cases


midt på Grønlandsleiret med mange tilskuere er en krevende balanseoppgave

in the middle of Grønlandsleiret with many spectators is a challenging task of balance


tolv kasser gikk bra, men den trettende ble én for mye. Tilfeldig? Neppe.

twelve cases was ok, but number thirteen was one too many. Accidental? Scarcely.da er det greit med god sikring

now it is ok with good security

Ingen kommentarer: