mandag 20. oktober 2008

Mer gult/more yellow


dette huset ligger i Borgenveien, tok en litt annen vei til grava sist søndag (altså i går), der løvet falt, og med vinden i dag ligger nok mesteparten på bakken

this house I found in Borgenveien, I took another way to the grave last sønday (that means yesterday), where the leaves were falling, and with today's windy weather, most of them probably now lies on the groundog idyll fra Frognerparken

og idyll from Frognerparken

Ingen kommentarer: