onsdag 1. oktober 2008

Oslo Maraton sist søndag/Oslo Marathon last sunday


og det beste for meg var å se på - ikke å delta. Jeg er imponert av hvor spreke mange er, fin stil, i hvert fall her i starten. Noen la ut i verdensrekordfart, jeg vet ikke hvor lenge det holdt.

and the best thing for me to do was to watch - not participate. I am impressed by how fit people are, nice style, in the start, anyway. Some set out as to break the world record, I wonder how long that lasted.


her kjenner meg igjen, mange gikk over til å gå, og der kunne jeg deltatt (hvor ble det av alle marsjene rundt om i landet for noen år siden, fins de ennå?)

this I can recognize, many ended up walking, and I, as an eager city walker, could have participated (what happened to all marches around in our country some years ago, do they still exist?)


når løpet er over, må skoene luftes godt

when the run is over, the shoes need good airing

Ingen kommentarer: