mandag 13. oktober 2008

Ron Carter på Cosmopolite/Ron Carter at Cosmopolite


med kvartett. Jeg har fulgt ham litt av og på i 40 år, helt siden kvintetten med Miles Davis (Miles' beste band, etter min mening, med Wayne Shorter, Herbie Hancock og Tony Williams, i tillegg til Carter og Miles). Her i et dårlig konsertlokale i CAK (det var helt fullt, jeg satt helt bakerst og fikk ikke all verdens bra bilder, men jeg syns det er viktig å dokumentere dette)

with quartet. I have followed him on and off for 40 years, since the quintet with Miles Davis (Miles' best band after my opinion, with Wayne Sorter, Herbie Hancock and Tony Williams, in addition to Carter and Miles). Here in a bad concert hall in CAK (it was completely full, I sat in the back, so did not get very good pictures, but this is important to document)


han spilte like flott som han alltid har gjort, han jo en av beste bassister noensinne

he was playing as good as ever, he just is one of the best bassists of all times


Roland Morales-Matos, percussion


stor applaus etterpå, men ingen ekstranummer (men da hadde de spilt sammenhengende i en og en halv time, så vi fikk absolutt valuta for pengene)

a big applaus afterwards, but no extras (but then they har played continous for one and a half hour, we absolutely got value for the money)

Ingen kommentarer: