onsdag 24. februar 2010

Anbefalt utstilling #1 / recommended exhibition #1


i Stenersenmuséet nå, stormønstring av surrealismen i norsk kunst gjennom 80 år. Strengt tatt mer enn bare surrealister, som jeg ser det, allsidig og spennende. Utstillingen heter Godnatt da, du, det er også tittelen på Rolf Stenersens debutbok fra 1931, vakte oppstyr i konservative kretser, med noveller om bl.a erotikk og galskap. Utstillingen varer til 2.mai. Men kaféen er foreløpig helt tom.

in Stenersen Museum just now, great presentation of surrealism in Norwegian art through 80 years. In fact more than surrealists, as I see it, all-sided and exciting.
The exhibition is called Godnatt da, du, the same as Rolf Stenersen's debut book from 1931, made some commotion in conservative circles, with short stories about erotics and madness. But the café is still empty.

Ingen kommentarer: