tirsdag 27. november 2012

Graving på Gamle Hammersborg

Hva skjer egentlig, hva skal det bli her? Jeg har prøvd å finne det ut, det dreier seg om området rett sør for Vår Frelsers Gravlund, i skrenten ned for den gamle bebyggelsen i Akersveien. Som dere ser, er det omfattende sikring mot utglidning, med den typiske (alun?)skiferen, ganske mye som graves ut (eller er gravd ut).
Det eneste jeg har funnet, er denne reguleringsplanen, eller, listen over kommentarer til den. Som dere ser, er det åtte år siden det startet, i 2004, og at det tydeligvis dreier seg om en utvidelse av Vor Frues Hospital, gravlunden og Hammersborg fritidsklubb
og her ser du Akersveien ned mot St.Olavs kirke, dette er det katolske kvarteret i Oslo, ganske internasjonalt, sjekk listen over menighetene

Ingen kommentarer: