torsdag 4. juli 2013

Gammelt i Brenneriveien

fint teglarbeid på det som en gang var Christiania Bryggeri, les om det her og her. Bak veggen her var malteriet, nå har byantikvaren kontorer her.

Ingen kommentarer: