mandag 4. april 2016

Mange vegger i byen

er fargerike, ofte menneskeskapt

Ingen kommentarer: