mandag 1. august 2016

25 år som kongepar

den markeringen er tydelig å se i Slottsparken, små "innelukker" med speilvinduer er plasert diverse steder i åarken, der du finner bilder og historikk. Ganske fint

Ingen kommentarer: