mandag 14. november 2016

Fortsatt i Gamlebyen

nærmere bestemt Oslo gate, med Geita bru. Her går trikken opp til Ekeberg og inntil en eller annen gang på 60-tallet hovedinnfartsåren til Oslo fra sørmye byggevirksomhet nå, det som er mest synlig er arbeidet med Follobanen, det største samferdselsprosjekt i Norge

Ingen kommentarer: