lørdag 6. juli 2019

Jenter kan

absulutt spille ørkenblues, dette er Les Filles de Illighadad, jentene fra den lille byen Illighadad i Niger. For første gang i Norge, ble oppdaget for fem år siden av musikkarkivar Christopher Kirkley som hørte den ene av to kvinnelige tuereggitarister Fatou Seidi Ghadi. Her er altså de tre jentene i front mens kompgitarisen som er mann, står bakFatou Seidi Ghali

Ingen kommentarer: