tirsdag 8. juli 2008

Gateparade/street parade


hver dag gjennom byen, dette er fra søndag

every day through the city, this is from sunday


og starten da gikk herfra, St.Peder Stræde

it started here, St.Peder Strædebandet er Orion Brass Band

the band is Orion Brass Band

Ingen kommentarer: