mandag 7. juli 2008

Another world


visste jeg ingen ting om fra før, sto oppført som world music/jazz, og det stemmer jo forsåvidt (jeg liker ikke så godt betegnelsen "world music", er vi ikke alle i den samme verden, da?), men jeg fant i hvertfall ut (takket være nettet, ikke programheftet) at saksofonisten heter Katrine Suwalski og musikken er lett å like!

I knew nothing about, it was classified as world music/jazz, and that is right in a way (I do not like the term "world music", are we not all of us in the same world?), anyhow, I found out (thanks to the internet, not the catalogue) that the name of the saxophonist is Katrine Suwalski and the music is easy to like!


bassisten heter Jens Skou Olsen, på perkusjon Ayi-Solomon

on bass Jens Skou Olsen, on percussion Ayi-Solomon


Benita Haastrup, trommer

Benita Haastrup, drums


Liss Westberg, trombone


og pianisten heter Rikke Schelde, altså stor overvekt av kvinner både her og i andre konserter jeg har vært på, det kommer mer om det, jeg syns det er veldig fint i en musikkform som har vært mannsdominert på instrumentalsiden, kvinnene skulle synge, de, punktum!

and the pianist's name is Rikke Schelde, that means women in majority, both here and in other concerts I have been to, more of that later, I think this very good for a music form dominated by men on the instrumental side, the women were supposed to sing, period!


og scenen er bakhagen til Kunstforeningen (jeg var der i fjor også), et kjempefint sted for friluftskonserter

and the scene is the yard of Kunstforeningen (I was there last year also), a very nice place for live music

Ingen kommentarer: