torsdag 17. juli 2008

Nå er jeg i Flekkefjord/now I am in Flekkefjord


og det har gått en uke siden jeg var på nett, det har delvis vært på grunn av min egen dumhet. Det er IKKE lurt å åpne en flaske dansk porter over pcen sin! Masse søl, ikke noe virket, jeg trodde det var over og ut med denne maskinen jeg sitter og skriver på nå. Litt marerittaktig opplevelse, og jeg følte meg som en idiot. Men takket være gode venner og hjelpere (takk, Kine!), er jeg oppe og går igjen. Sitter altså på et hotellrom i Flekkefjord og kommer til å levere mange poster fra Danmark i løpet av neste døgn (det lukter fortsatt øl av maskinen!), men først noen inngangsdører fra idylliske Flekkefjord.

and it is a week since I was online, partly because of my own stupidity. It is NOT very wise to open a bottle of porter right over your own pc! Lot of mess, nothing worked, I thought it was the end of this machine I am writing on just now. It was like a nightmare, and I felt like an idiot. But thanks to good friends and helper (thanks, Kine!), I am online again. Sitting in a hotelroom in Flekkefjord and I will deliver many posts from the rest of my stay in Denmark the next hours (the pc still smells beer!), but first some entrance doors from idyllic Flekkefjord.

Ingen kommentarer: