tirsdag 9. september 2008

Hei, søta bror/hey, sweet brother


men jeg syns meldinga blir helt feil, for eksempel svenske kelnere og butikkansatte er mye hyggeligere og flinke enn de norske. Svenskene jobber hardt mens mange av de norske i samme jobb gidder omtrent ikke noen ting, åpenbart viktigere med privat telefonsamtale i arbeidstia. Og hva festing angår, brølapene som jeg hører i gata lørdag kveld er norske.

but I think the message is completely wrong, for instance swedish waiters and sales staff are much nicer and more competent than the norwegian. The swedes are hard-working while many norwegians do not even take the trouble to work at all, obviusly more important to do private phone calls. Concerning partying, the howling apes I can hear in the street saturday night are norwegian.


flere sterke meldinger

more strong messages


på den store, åpne plassen i St. Olavs gate, rett overfor Turnhallen (jeg har vært her før)

at the big open space in St. Olavs gate, facing Turnhallen (I have been here before)

Ingen kommentarer: