søndag 14. september 2008

Jeg anbefaler Høstutstillingen/I recommend Høstutstillingen


mye å se på og studere. Jeg var der sist søndag, altså dagen etter åpningen, og det var masse mennesker der.

much to see and study. I went there last sunday, the day after the opening, and there were lots of people


her jeg inni honningrommet der veggene består av bikuber med video av bier projisert på, og en intens lukt av honning

here I am inside the honey room. The walls are beehives with a video of bees projected on, and an intense smell of honeyog en bil lagd av gamle sko av alle slag

and a car made of all kinds of shoes


Ingen kommentarer: