mandag 15. september 2008

Mer fra Høstutstillingen/more from Høstutstillingen


her sitter Karin Aurora Lindell og syr i timesvis hver dag, det eneste verket på utstillingen der kunstneren er tilstede hele tiden.

here is Karin Aurora Lindell sowing for hours every day, the only piece of art at the exhibition with the artist present all the time.


jeg må nok ta meg en tur til utstillingen mot slutten for å dokumentere hvor langt hun har kommet, utstillingen varer til 10/5

I guess I have to make a new visit to the exhibition near the end, to document how far she has come, it is open until 10.5


dette er et samarbeidsprosjekt mellom åtte kunstnere, i to etasjer og mange rom, mange barn syntes denne var spennende å utforske

this is a collaboration by eight artists, two floors and many rooms, children liked to investigate this piece


masse mennesker, der nede ser du køen, rett fram ser du inn i ett av videorommene, stapp fulle og fullt på utsiden også, håpløst å se og høre noe, jeg må komme seinere når det er litt mer stille

lots of people, down there you ca see the queue, straight ahead you look into one of the video rooms, crammed full both inside and outside, hopeless to see or hear anything, I have to come back later when it is more quiet

Ingen kommentarer: