lørdag 11. april 2009

Jeg anbefaler dette! / I recommend this!


hver mandag i april spiller Marilyn Mazur med gjester på Nasjonal Jazzscene på Victoria, sjekk programmet her, sist mandag med disse musikerne, her Helge Norbakken på trommer (riktig noen store, dype noen)

every monday night Marilyn Mazur with guests plays at National Jazz Scene at Victoria, check the program here, last monday with these musicians, here Helge Norbakken, drums (some really big ones)


trompetist og vokalist Per Jørgensen

trumpeter and vocalist Per Jørgensen


og gitarist Eivind Aarset

and guitarist Eivind Aarset


og Marilyn Mazur selv på omtrent alle de perkusjonsinstrumenter du kan tenke deg, her et afrikansk tommelpiano

and Marilyn Mazur herself on close to every percussion instrument you ca imagine, like her an african thumb piano


mye vokal, men uten ord

much vocal, but no words


og marimba

and marimba


en veldig fin konsert, sensuelt, lekende, kraftfullt

a very nice concert, sensuel, playful, forceful


og veldig spennende, sjekk besetningen for de neste konsertene, jeg tror ikke én konsert blir lik de andre

and very exciting, check the musicians on the next concerts. I do not believe any night will be like the others

Ingen kommentarer: