søndag 8. februar 2009

Rosenkrantz gate igjen / Rosenkrantz gate revisited


riving av et hus avslører mye historie, lag på lag spor etter de bygningene som var her en gang, jeg syns jeg ser rester av bindingsverk her også

tearing down a building reveals much history, layers reminiscing ancient years, I think I see timber frame work here as well


og det en gang så moderne bølgeblikk

and once very modern, corrugated iron


Ingen kommentarer: