tirsdag 6. januar 2015

lørdag 3. januar 2015

Is i Glomma

den første dagen i dette året

Langs Glomma, Norges lengste elv

som er ganske brei mellom Sarpsborg og Fredrikstad, det er en tursti langs hele elva på begge sider denne strekningen. Mye historie om alle nedlagte bedrifter, teglverk, sagbruk og mye mer, rester av gamle brygger og knust tegl, en herlig tur der du kan treffe villsau og rådyr og bever, om du er heldig. Fine trær er det der da, og det må ryddes jevnlig om det ikke skal gro helt igjen