lørdag 24. november 2007

Egertorget ved ett-tiden i dag/Egertorget about 1pm today

altså midt i byen, på Karl Johans gates høyeste punkt, med Slottet rett bak sangeren

just in the middle of the city, at the highest point of Karl Johans gate, the royal castle in the background behind the singer
og i bakgrunnen her selges =Oslo, nesten hele magasinet er lagd av fattige og bostedsløse

and in the background here the monthly magazine =Oslo, almost entirely made by poor and homeless people
og barna gir noen mynter

and the children give some coins
mens det er kjøpefri dag og jeg får en gratis klem (selv om jeg hadde handlet en bok som bursdagspresang)

while it is shopping-free day today and I get a big hug for free (though I just had bought a book for a birthday present)
men det affiserer ikke disse ungdommene som deler ut brosjyrer på "rimelige" leiligheter i Nydalen, ti meter fra han bostedsløse som selger sitt blad for å få penger til mat

but that does not affect these young people who gives away brochures of "affordable" flats in Nydalen, ten meters from the homeless man who is selling his magazine to get money for food
med andre ord, samfunnet vårt i miniatyr på Egertorget midt på dagen i dag

in other word, our society in miniature at Egertorget today

fredag 23. november 2007

Mer Bislett/more Bislett

dette var en gang et trinn på veien opp til toppen

this was once one step on the way to the top
av en lysmast, de ble kuttet ganske tidlig, ikke noe særlig lurt å klatre der

of a light pole, they were cut down at an early stage of the building process, not very smart trying to climb there
dette gitteret er derimot veldig smart

on the other hand, this grid is very smart
for her er det mulig å se hva som foregår inne på stadion når du står ute på gata

because here it is possible to see what is happening on the inside when you are standing on the outside


torsdag 22. november 2007

Bislett stadion

er min nære nabo, når jeg lener meg ut av soveromsvinduet (pass på, ikke for langt ut, jeg bor i 5.etasje), kan jeg se litt av gressmatta

is my neighbour, when I am leaning out of my bedroom window (careful, not too far out, I live on the 4th floor), I can see a little bit of the grassdet kommer nok flere Bislettbilder etter hvert, jeg syns den nye stadion er blitt ganske vellykket (selv om jeg var blant de skeptiske naboene, vi sa til hverandre da den gamle stadion var revet at her skulle det vært en park!)

there will come more pictures of Bislett later, I think the new stadion has become rather successful (though I was amongst the sceptical neighbours, we said to each others when the old stadion was torn down, the open space would have given us a very nice park!)disse bildene er nesten en måned gamle, jeg tror de trolig er fra årets siste folballkamp


these pictures are almost a month old, probably from the last football match this year

søndag 18. november 2007

Tåke, surt og kaldt/foggy and cold

sånn har det vært i dag, både utenpå og inni, hadde jeg nær sagt

today it has been like this, both outside and inside, I would say
bilder på vei hjem fra grava, tårer på barnålene

pictures on my way home from the graveyard, tears on the needles


trist, men vakkert, syns jeg

sad, but beautiful, I think

torsdag 15. november 2007

men vi fant mat "hjemme" også/but we found food "at home" too

torget i vår lille by (landsby), vi trengte svart trompetsopp og det fant vi selvfølgelig

the market place in our small town (village), we needed black trumpet fungi (craterellus) and of course we found it

og ikke bare mat på torget

and not only food at the market place
og en liten paté (eller tjue) må vi ha på frokostbordet

and a small paté (or twenty) for the breakfast table

og hjemme er her, bildet er tatt fra terrassen til huset vårt (som altså ligger i Meursault) og vinen i flasken kommer fra vinmarken du ser i bakgrunnen (og er lagd av Devevey, som vi allerede har besøkt).

and this is home, the picture is from the terrace behind our house (situated in Meursault), the wine in the bottle comes from the vineyard you can see in the background (and is made by Devevey, who we already have visited).

Lørdag formiddag i Beaune/Saturday morning in Beaune

bugner torget av mat, masse deilige råvarer

there is lots and lots of food, delicious and tasty, at the market placevi (vinturistene) leide et hus i Meursault, 8 kilometer unna, og lagde masse mat selv av råvarer vi bl.a. kjøpte her, men bare å gå her og se og ikke minst lukte, er veldig fint (for å si det litt forsiktig).

we (the wine tourists) rented a house in Meursault, 8 kilometres away, and made many good meals of food we bought here; but just to walk around here and look and, not least, smell, is a great experience

søndag 11. november 2007

Inntrykk fra en vinsmaking/impressions from a wine tasting

i Bourgogne, Frankrike. Først ned i kjelleren
(dette er Devevey, i Demigny, nær Beaune)

in Burgundy, France. First down in the cellar
(this is Devevey, in Demigny, close to Beaune)
der fatene ligger

where the casks are lying
så en smak rett fra fatet

then a taste straight from the cask
roterer vinen i glasset for å lukte skikkelig på vinen

rotating the wine in the glass to be able to sniff the whole register of smells
og dette er Jean-Yves Devevey, han har laget en av de beste rimelige hvite burgunderne du finner på polet (Les Charmes Perdrix), som vi smakte ti årganger av helt til slutt.

and this is Jean-Yves Devevey, he has made some of the best budget white burgundies available in Norway (Les Charmes Perdrix), we tasted ten different years of that wine after having tasted about 15 different wines.og om dere lurer på det; med det store antallet vin som skulle smakes, var det helt nødvendig å spytte ut igjen (bortsett fra kanskje de aller, aller beste, vi lot drøvelen også få smake dem), vi skulle jo drikke en del vin resten av dagen også

and if you wonder; with the big number of wines that was to be tasted, it was absolutely necessary to spit (except perhaps the very, very best ones, we let the uvula taste them, too), we were supposed to drink some wine the rest of the day, too

Flere kumlokk/more manhole covers


men ikke fra Oslo

but not from Oslo
ikke en gang fra Norge men fra Frankrike

not even from Norway but from France
nærmere bestemt Beaune i Bourgogne

more exactly Beaune in Burgundy
hvorfor? Jo, fordi jeg nettopp har vært der og drukket vin sammen med gode venner, mer om det i seinere innlegg

why? Yes, because I have just been there drinking wine with good friends, more of that in later posts

når det er fest og de åpner denne kummen, er det da vin i kranene??

when its a party and they open this cover, will it be wine in the pipes??

Check this site.

onsdag 7. november 2007

Når man går og ser ned/when looking down

er det kumlokk på kumlokk både på fortauet og i gata, mange forskjellige og sikkert til forskjellige behov

there are lots of manhole covers both on the pavement and in the street, many different designslagd i gamle, tradisjonsrike støperier, som Furnes og Ulefoss

made in good old foundries, like Furnes and Ulefoss


Oslo har sitt eget kumlokk

Oslo has got its owntenk på alt som skjuler seg under våre skosåler, ikke bare kloakk og ledningsnett men hemmelige anlegg, som bunkeren som var (er?) på Ruseløkka, og en ukjent underjordisk garasje på St. Olavs plass (der lysfontenen kommer, jeg stemmer forøvrig imot at den skal hete Knut Hamsuns plass, men jeg blir nok ikke spurt)

imagine all what is hiding under our shoe soles, not only sewer and pipes and wires but secret installations, like the bunker at Ruseløkka, and a uknown subterranean parking house at St.Olavs plass (where the light fountain will appear, by the way, I am against calling this square Knut Hamsuns plass, but I guess nobody will ask me)