søndag 31. januar 2010

Nesten presis / almost exactly


klokka 18 var Colletts gate fri for biler og brøytemaskinene på plass. Fortsettelse i morgen.

6pm the street was free of cars and the snow plows had come. To be continued tomorrow.

Jeg har ikke noe valg / I have no choice


nå må jeg grave ut bilen min som har stått nedsnødd siden slutten av november(!), ellers blir den tauet bort. For nå i dag, søndag, skal snøen vekk. Og da må selvfølgelig alle bilene flyttes. Fram med snøskuffene, det er bare å sette i gang rolig og systematisk og prøve å ikke belaste det vonde håndleddet for mye (og det gikk bra, føler jeg nå her jeg sitter og skriver). Det tok sin tid, men på slutten fikk jeg hjelp av en god nabo, som også ga starthjelp til bilen (takk, Gunnar). Nå lengter jeg virkelig til våren, denne vinteren har vært ekstra hard, syns jeg!

now I have to dig out my car, it has been untouched and snowed down since late november(!). Or else it would be towed away, because today, sunday, all the snow will be removed from the street. And therefore all the cars must be moved. In with the snow showels, just start slowly and systematically and try not to stress my bad wrist too much (feels ok now). It took some time, I got help from a nice neighbour, who also helped me to start the deep-frozen car (thanks, Gunnar). Now I am really longing for spring, this has been a especially hard winter, I think.


ja da, det er bilen til venstre!

yes, it is the car to the left!

lørdag 30. januar 2010

Kunst i Jens Bjelkes gate / art in Jens Bjelkes gate


nærmere bestemt nummer 4, jeg har ikke sett dette før og jeg liker det godt

more exactly number 4, I have not seen this before and I like it very much
og kunstneren heter Ian Dent, han er britisk, men bor i Drøbak

and the name of the artist is Ian Dent. He is british, but lives in Drøbak

tirsdag 26. januar 2010

Kvinnene i Vigelandsparken / the women in Vigeland Park
ved to av dem, de skaper åpenbart et visst engasjementby two of them, they obviously create a certain engagement

Nye toaletter i Frognerparken / new toilets in Frognerparken


de gamle stinkede doene her ved hundehjørnet er vekk, og en ny betongkonstruksjon har dukket opp. De virker allerede, et besøk koster en tier (eller en euro)

the old stinky ones here by the dogs' corner are gone, and a new concrete construction has appeared. They are already in function, a visit costs NOK 10(or 1 Euro)


og glassvinduene har et mønster inspirert av Vigelands labyrint lenger ned i parken, vanskelig å vise den nå, den ligger dekket av snø. Fint, syns jeg.

and the glass windows have a pattern inspired by the labyrinth in the Vigeland Sculpture Park. Difficult to show it at the moment, it is covered by snow. I rather like it.dette er det nærmeste jeg kommer som minner om labyrinten, jeg kommer tilbake med mer bildebevis til våren

this is about the closest I can come to find something resembling the labyrinth, but I will come back when the spring comes

lørdag 23. januar 2010

Is for Haiti / ice for Haiti


isskulptur på Rådhusplassen, det er skrevet For Haiti på mange språk, arabisk, kinesisk

ice sculpture at Rådhusplassen, it is written For Haiti in many languages, arabic, chinese


og inni kan man gi penger til jordskjelvofrene i Haiti, mange mennesker inn og ut mens jeg var der, og langt flere sedler enn mynter, fikk jeg høre

and inside you can give money to the earthquake victims in Haiti, lots of people in and out while I was there, giving far more notes than coins


pussig nok er isen svensk, den norske var for hvit og ugjennomsiktig fordi snøen kom tidligere her enn i Sverige. Og nå blir det mulig å gi penger så lenge kulda holder og isen ikke smelter

strangely enough the ice is swedish, the norwegian ice was too white and opaque, because the snow fell earlier here than in Sweden. It is possible to donate money as long as we have cold weather and the ice do not melt
fredag 22. januar 2010

Hvorfor / why


har ikke min gamle hjemby Moss eget kumlokk? Jeg har lurt på det i noen år, selv ikke etter at gågata Dronningens gate ble pusset opp med naturstein og greier, klarer kommunen å legge ned kumlokk med kråke på (for eksempel)? Hvis noen i Moss Kommune har et svar, så gi det til meg her.

has not my old home town it's own man hole cover? I have wondered about that for some years, not even after Dronningens gate was renovated with new stones and everything, the local authorithy do manage to put down new designed man hole covers with a crow on them (for example)? If anyone in Moss Kommune has ab abswer, please tell me.


lokkene over er standard BB-lokk, se under her har Verdal Kommune eget kumlokk (korset viser vel til kong Olav II Haraldsson (Olav den hellige) med Stiklestad og alt det der, og det er da greit.) Men Moss???

the covers over are standard BB-covers, look below, Verdal Kommune has it's own man hole cover (the cross refers to king Olaf II Haraldsson who after what I heard christianed Norway, I guess). But Moss???

onsdag 20. januar 2010

Dyreliv i byen / animal life in the city


ved en flodhest (av stein) og en gråtrost (levende, men litt frossen, antar jeg). De befinner seg i Hygieaparken, en liten grønn (ja, akkurat nå er den hvit, selvfølgelig) oase på hjørnet av Josefines gate og Hegdehaugsveien, rolig og fint å slappe av på en benk om sommeren her.

by a hippo (made of stone) and a fieldfare (alive, but freezing, I guess). I found them in the Hygiea park, a tiny green (just now it is white, of course) oasis at the corner of Josefines gate and Hegdehaugsveien, nice and quiet to sit on a bench in summertime.


svarttrosten overvintrer her, jeg ser fram til den tiden den begynner å synge. Og da lover jeg å komme tilbake med bilder av en grønn Hygieapark.

the blackbird is spending the winter here, I look forward to the time it will start to sing. And then I promise to show you pictures of a green Hygiea park.

søndag 17. januar 2010

Det er alarm! / it is alarm!


Turistene tagger ned Vigelandsparken midt på vinteren!

The tourists are tagging down the Vigeland Sculpture Park!Men slapp av, det er bare skrift i rimete steinflater, det forsvinner når mildværet en gang kommer.

But no danger, it is merely signs on the rime of the stony surfaces, it will disappear with mild weather.


Tydeligvis mange turister selv nå midt på vinteren, og en enslig norsk Goethe-fan.

Obviously many tourists even now in the middle of winter, and one single norwegian Goethe-fan.


tirsdag 12. januar 2010

Akerselva i dag / Akerselva today
fra Myraløkka, du ser Vøyenbrua over her (samme som headbildet på bloggen), og endene er som vanlig om vinteren på jakt etter åpent vann. Og mat selvfølgelig, her pleier mange stå og fore dem med brød.

at Myraløkka, with Vøyenbrua (same as in my head picture), and the ducks are, as usual in the winter, searching for open water. And food, of course, here they get bread from kind people.her, nedenfor denne benken (med tydelige tegn på at hunder også ferdes her) så det sånn i høst, under lysfesten høstjevndøgn

here, below this bench (with obvious signs from dogs passing by) it looked like this last autumn, at the light feast at autumnal equinox

søndag 10. januar 2010

Utepils? / outdoor beer?


i tidligste laget, kanskje? Ganske friskt foreløpig her i Vibes gate på Majorstua, men om noen måneder er vi der igjen, tenker jeg.

a little bit early, maybe? Rather fresh at the moment here in Vibes gate at Majorstua, but in some months we are ready, I think.