mandag 29. oktober 2007

På vei hjem fra jobben i dag/on my way back home today

er himmelen nokså spesiell, er dette tegn på et væromslag? Er det rett og slett en front vi ser med egne øyne, som vi ellers bare ser på værkartet på tv?

the sky is rather special, is this a sign of change in the weather? Is it in fact a front we see with our own eyes, which we are used to see on the map in the weather forecast on tv?sør/south
nord/north
og vest/and west

søndag 28. oktober 2007

Vind og regn, realt høstvær/wind and rain, really unpleasant weather

hva annet kan man gjøre ute i sånt vær enn å ta bilder, høstfarger og våt asfalt, det sier seg selv

what else to do in such a weather than taking pictures, I mean autumn colours and wet asphalt...


tirsdag 23. oktober 2007

Bilder fra en utstilling/pictures from an exhibitionJa, men hvor er bildene? Og hvor er utstillingen? Og hvor er menneskene (for dette er åpningsdagen)?

Yes, but where are the pictures? Where is the exhibition? And where are people (this is the vernissage)?Stedet er Kunstforeningen Verdens Ende som har lokaler i et nydelig gammelt skipperhus på Tjøme og dagen er forrige lørdag (13. oktober). Her ser du to malerier av Peder K. Bugge (til høyre og det helt innerste rommet), et heklet bilde på papir av Dania Burger (midtrommet til venstre) og i det innerste rommet en skulptur av Lise S. Bottolfs

The place is Kunstforeningen Verdens Ende, located in a beatiful old skipper's house in Tjøme and the day is last saturday. Here you can see two paintings by Peder K. Bugge (right and in the innermost room), a hackled picture on paper by Dania Burger (room in the middle) and in the innermost room a sculpture by Lise S. Bottolfs
siste dager er førstkommende lørdag og søndag (28. oktober). Anbefales!

last days are saturday and sunday (28th october). Recommended!

søndag 21. oktober 2007

Om å eldes med verdighet/about ageing wih dignity

roser langs min vanlige søndagstur, selvfølgelig mange knopper ennå, men blomstene varer ikke evig

roses along my usual sunday walk, of course many buds, but the flowers do not last forever

det er snart november, snøen kan komme når som helst og blomstene visner, men er fortsatt vakre

it is soon november, the snow can come any day now and the flowers are withered, but are still beautyful


og disse står fortsatt flott, to og en halv uke siden jeg var her sist

and these are still standing fine, two and a half week since last time

lørdag 20. oktober 2007

Et lite blikk tilbake/just a look back

på høsten (og litt mer)

on the autumn (and some more)
fra september, blomstene mister kronblader

september, the flowers lose petals
Potentilla recta (stormure, i hvert fall tror jeg det, rett meg hvis jeg tar feil)

potentilla recta (anyway I think it is, please correct me if I am wrong)
dette er fra juni

this is from juneog dette er kastanjeblomster fra mai

and this is chestnut flowers from may
og dette er sigaretter...... fra utendørs røyking (hele året)

and this sigarettes........ from outdoor smoking (all the year, due to the law against indoor smoking)

tirsdag 16. oktober 2007

En fugl har mistet redet sitt/a bird has lost its nest

natt til 20 mai i år

the night before 20th may this yearkraftig vind har knekt en av bjerkene i alleen nord i Frognerparken, ved siden hundehjørnet

strong wind has broken a birch in the alley north in Frognerparken, next the dogs' corner, where the Oslo dogs can run free without a string, legallylett å klatre i et horisontalt tre

easy to climb in a horisontal tree
men noen kunne blitt drept

but somebody could have been killed
og sånn ser det ut i dag

and it looks like this today

søndag 14. oktober 2007

Midt i tannpussen i morges....while brushing my teeth this morning

mens vannet renner, ser et øye mot meg (en fisk?)

and the water is running, an eye is looking at me (a fish?)

og vannet roterer rundt sentrum, som en galakse (hvilken retning? Jo, med klokka. Er det motsatt sør for ekvator?) Og fremdeles det øyet som ser på meg...

and the water is rotating round the center, like a galaxy (in which direction? Yes, clockwise. Is it the opposite south of equator?) And still that eye looking at me...

fredag 12. oktober 2007

Høsten gir lav ettermiddagssol / low sun in the afternoon

og med klar luft blir det fine skygger

and clear air gives fine shadows


trappa ned fra UD

the stairs down from UD


og dette er skyggen av en bil (ukjent merke)

the shadow of a car


og er det blanke flater i nærheten, for eksempel vinduer, får vi lysflekker i stedet for skygger, som her på Bislettmuren langs Sofies gate

and the sun on windows gives light spots in stead of shadows, like here on the Bislett wall

tirsdag 9. oktober 2007

Fredet natur midt i byen/protected nature in the middle of the city

det vil si fredet stein

that means protected rock


nærmere bestemt sterkt foldet mørk leirskifer med kalkknoller (i følge Oslo Byleksikon)
hvor det er? Jo, i Uranienborgveien, skjæringen mellom Josefines gate og Holtegata

where? Yes, in Uranienborgveien, between Josefines gate and Holtegata


opprinnelig var veien veldig bratt og vanskelig tilgjengelig gjennom Uranienborgskogen, men i 1870-åra skar de i gjennom fjellet og lagde denne skjæringa som seinere ble fredet som et typisk eksempel på berggrunnen i Oslo

originally this road was very steep and difficult to walk through the Uranienborg forest, but in the 1870s they blasted through the rock. And the rock was preserved as a typical example of Oslo's species of rock

mandag 8. oktober 2007

En regntung septemberkveld/a rainy september night

på vei hjem fra byen ville jeg teste lysfølsomheten til mobilkameraet

on my way home, I wanted to test the sesitivity of the camera of my mobile phone(Sony Ericsson K800)


ganske bra, syns jeg, her i Universitetsgata der Dizzie ligger og det en gang i tia var både Ribo og Down Town Key Club (der blant andre Øystein Ringstad spilte pianojazz på 60-tallet)

quite good, I think, here in Universitetsgata with Dizzie where once we had both Ribo and Down Town Key Club (where Øystein Ringstad played pianojazz in the sixties)


og videre opp Kristian Augusts gate, har akkurat passert Tronsmo (stengt nå, selvfølgelig)

and further up Kristian Augusts gate, have just passed Tronsmo (of course closed now)


og lyskrysset ved Fredriks gate, ca et kvarter til jeg er hjemme...

and crossing Fredriks gate with the lights, I am home in a quarter of an hour

søndag 7. oktober 2007

Autumn leaves

høstgule- og røde og grønne blader på Bankplassen i dag, utenfor Galleri LNM (som denne gangen har en selvbegravelsesvideo, noen installasjoner og tegninger, lite maleri i malernes galleri)

yellow, red and green leaves on Bankplassen today, outside Galleri LNM (this time with a self-burying video(!), some installations and drawings, not a single painting in the painters' own gallery)


ellers syns jeg utstillingen til Päivi Laakso i Tegnerforbundet to minutter unna, i Rådhusgata, er fin, gå og se den!

2 minutes away, round the corner in Rådhusgata, is Päivi Laakso's exhibition in Tegnerforbundet, I liked it, go and see it!

lørdag 6. oktober 2007

Flere bilder i døra/more pictures on the door

i Thereses gate 32, gata er oppkalt etter prinsesse Therese av Sachsen-Altenburg, gift med prins August som var sønn til Oscar 1. Før 1874 het gata Gartnergaden

in Thereses gate 32, the street is named after princess Therese von Sachsen-Altenburg, married to prince August, son of Oscar 1. Before 1874 the name was Gartnergaden.