lørdag 6. oktober 2007

Flere bilder i døra/more pictures on the door

i Thereses gate 32, gata er oppkalt etter prinsesse Therese av Sachsen-Altenburg, gift med prins August som var sønn til Oscar 1. Før 1874 het gata Gartnergaden

in Thereses gate 32, the street is named after princess Therese von Sachsen-Altenburg, married to prince August, son of Oscar 1. Before 1874 the name was Gartnergaden.
Ingen kommentarer: