tirsdag 31. juli 2007

Hva skjer??/what's happening??

eller hva skjedde?

or what happened?hundrevis (tusenvis?) av konserter, utstillinger, møter, begivenheter av alle slag har vært stiftet opp på denne veggen

hundreds (thousands?) of concerts, exhibitions, meetings, happenings of any kind has been put up on this wall
hva var .....S? Og hvilken himmel ser vi en liten flik av?

what was....S? And what sky do we see a small corner of?og hvor mange stifter har gått med?

and how many pins has been used?og lim på lyktestolper?

and glue on light posts?ingen leselige plakater her, men ved siden av står en oppslagstavle med leselige plakater for aktuelle konserter mm.

Den tavla er ikke så spennende for meg, dette er mer arkeologi....

no readable posters here, but a few metres away there is a notice board with readable posters for concerts and so on

not so interesting for me, but this is more like acheology.....

lørdag 28. juli 2007

og helt til slutt/and finally

har jeg kommet til starten på Akerselva

I have come to the start of Akerselvaher reguleres vannmengden som skal sendes nedover de 10 kilometrene ned til Oslofjorden

here the amount of water to be sent down the 10 kilometres to the Oslo fjord is regulatedser nok litt anderledes ut når det er flom

looks quite different when there is a flooddette vannet drikker vi (etter at det er renset, selvfølgelig)

we drink this water (after it is purified, of course)
her speiler Nordmarka seg i et blankt Maridalsvann

Ny trebru/new wooden bridge

ser nesten ut som om den er ny for året

looks almost as it is new this year


og den ligger altså ovenfor både badeplassen ved Brekkedammen og kunstnerverkstedene på Frysja

and it is above both the bathing place at Brekkedammen and the artists' workshop at Frysjastorvokst brennnesle nedenfor brua men deilig idyll ovenfor

big stinging nettle below the bridge but idyllic aboveog jeg har vært veldig heldig med været

and I have been very lucky with the weatherde andre også, selvfølgelig

the others too, of course

og nå er det bare få meter igjen til vi er oppe i marka (og bruprosjektet mitt er over)

and now there are only a few metres left of the river (and my bridge project is finished)

Brekkedammen og brua over/Brekkedammen and the bridge over


det heter Brekke her, og i følge Oslo Byleksikon heter den tidligere omtalte Kjelsåsveibrua egentlig Brekke bru, nybygd i 1985. Det er lita trebru ved siden av som vel må være den gamle. Men altså, Brekke gård var krongods på 1500-tallet og Brekkesaga var den siste av sagbrukene langs Akerselva som ble nedlagt (i 1965)

this is called Brekke, and according to the Oslo Byleksikon, the bridge I earlier named Kjelsåsveibrua is in fact Brekke bridge, newbuilt 1985. There is a small, wooden bridge close by, I suppose that is the old one. But, Brekke farm once was the king's estate in the 14th century and Brekke sawmill was the last of the sawmills at Akerselva (closed in 1965).tøffe ungdommer likte å stupe fra brua (altså ikke i fossen, men på den rolige siden!), har selv tatt bilder av det for noen år siden, men det er nå forbudt (tror nok det var det den gangen også)

tough youngsters used to dive from the bridge (not in the waterfall, but on the quiet side!!), it is forbidden now.og se nøye etter i skyggen til venstre, der står det en fisker

and look closely in the shadow on the left side, there is a fishermandet kokte av småfisk her men...

I saw lots of small fish but...


han måtte gå tomhendt hjem, dessverre

he had to go home empty-handed, unfortunately

Kjelsåsveien bru/Kjelsåsveien bridge

like nedenfor Teknisk Museum, og her kjører 54-bussen til Aker Brygge

right below Technical Museum, and you can take the no.54 bus to Aker Bryggelitt tegneseriemoro under brua (men hvor er Billy selv??)

some cartoon fun under the bridge (but where is Billy?)han stakk nok av (men det er andre som bor her)

I guess he ran away (but somebody else live here)nemlig noen duer

yes, pigeons


som dette paret her

as this couple


som vel er tyrkerduer, en av 106 forskjellige fuglearter som er observert langs elva (vi startet jo med måker helt nederst)

probably collared doves (streptopelia decaocto), one of 106 different bird species being observed along the river (we started with seagulls close to the sea)

En deilig dag/a lovely day

litt lenger opp langs elva

further up the river


25 grader og sol, sjelden kost i sommer

25 degrees celcius and sun, a rare case this summer


kunne være fristende med et bad

it is tempting to take a bath


men sannelig er det ikke en advarsel

but there is a warning (it can give you itching)


må nok ha badet de som lagde denne dekorasjonen

but whoever made this decoration must have been in the water

fredag 27. juli 2007

Turvei på begge sider/path on both sides

og bru i mellom, ganske bra det, bare et par hundre meter opp fra dammen

and a bridge between, nice, just a couple of hundred metres from the dam


her ser du tydeligere Frysjaveiblokkene, det vil si vi ser vestover fra østsiden av elva

here you can see more easily the Frysjavei blocks, we stand on the east side of the riverher er jeg på vestsiden og ser østover, toget du ser er Gjøvikbanen

here from the west side looking east, the train heads for Gjøvik


og noen har for moro skyld pynta litt på betongen

and just for fun somebody has decorated the concrete


akkurat nå er det MASSE deilige modne bringebær langs elva (og sikkert andre steder!)

just now lots of delicious ripe raspberries

Gjerdrums bru/Gjerdrum bridge

som jeg velger å kalle den, det er i hvert fall Gjerdrums vei som går over den. Oppkalt i 1915 etter hoffjegermester Otto Adolf Gjerdrum som bl.a. var medeier og bestyrer av Nydalens Compagnie

as I prefer to call it, anyhow Gjerdrums road is crossing here. Named 1915 after hoffjegermester Otto Adolf Gjerdrum, co-owner and manager of Nydalens Compagnie


ovenfor den er den øverste fossen i Nydalen med en fallhøyde på 16 meter

above there is the uppermost waterfall in Nydalen, 18 metres high


du kan skimte de høye blokkene på toppen av Frysjaveien, som tydeligvis pusser fasadene på

you can get a glimpse of the blocks on the top of Frysjaveien, obviously being renovated


og de reparerer også på dammen her

and the dam is also being repaired


og her står jeg på turveien oppover til Maridalsvannet, heldigvis grus som er godt for min fortsatt litt vonde fot, men du ser anleggsvirksomheten på dammen

the road up to Maridalsvannet is luckily gravelled, good for my aching foot

torsdag 26. juli 2007

Half pipe

med andre ord de gamle rørene som førte vann inn til kraftverket til Nydalens Compagnie er delt på langs

in other words, the old pipes that was leading into the power station of Nydalens Compagnie are divided lenghtwise


for å danne underlaget for ei fin lita gangbru over elva

to make th a nice, small bridge over the river


veldig fin gjenbruk av gamle industrideler, rust er faktisk ganske fint, syns jeg

a fine way to use old industrial parts, rust is in fact quite nice, I think


bare det holdes vedlike (men det er det nok penger til her i dalen, tenker jeg)

if it is held in good repair (but there are lots of money in this valley for that, I guess)svartmalt støpejern

black painted cast iron


den fineste (og mest originale) brua i Nydalen, syns jeg

the finest (and most original) bridge in Nydalen, I think

Nydalens Compagnie

startet som bomullsspinneri i 1845 og var landets største arbeidsplass i 1890-åra med 1100 ansatte

started as a cotton spinning mill in 1845 and it was the biggest enterprise in Norway in the 1890ies, 1100 employed


staselig bru og innkjørsel som er bra bevart


dette bildet er tatt 25.mai

this is from 25th of may


og dette tok jeg i går, måtte bare ta det fordi det var kommet på plass blomster

and this is from yesterday, just had to take it because of the flowers


like ovenfor brua sto fisker....

just above there was a fisher man...

og sannelig fikk han fisk mens jeg sto der, på meitemark

and he really caught a fish while I was standing there, with an angleworm

søndag 22. juli 2007

Asfalt og asfalt, fru Blom/well, asphalt...

Den blandingen her er kanskje litt uvanlig. Eller kanskje den ble lagt en veldig varm dag

the mix here is perhaps a little bit unusual. Or layed down on a very hot day
slik at asfalten renner over kanten, som på en marsipankake

so that the asphalt flows over the edge
og får interesssante bølgemønstre, som på en strand

and gets interesting wave patterns, like on a beach
og sprekker og forskyvinger som et kupert terreng sett fra lufta
(men asfalten er helt flat)

and cracks and shifts as a hilly terrain seen from above (but the asphalt is completely flat


Hvor det er? Jo, det er fortauet der nede til venstre på bildet, fra Møllergata og oppover. Dette er Henrik Ibsens gate, og min faste vei hjem hvis jeg har vært f.eks. på Rockefeller på konsert. Jeg prøvde meg på en liten tur i går for å teste den vonde foten min (som er blitt bedre og bedre, heldigvis) og jeg merket det etterpå, må nok hvile litt i dag.

Where it is? Yes, the pavement on the left side of the picture, from Møllergata. This Henrik Ibsens street, and my regular way home having been to a concert at Rockefeller. I tried a small walk yesterday to test my bad foot (which is growing better and better) and it hurt when I came home, I have to rest today