tirsdag 31. juli 2007

Hva skjer??/what's happening??

eller hva skjedde?

or what happened?hundrevis (tusenvis?) av konserter, utstillinger, møter, begivenheter av alle slag har vært stiftet opp på denne veggen

hundreds (thousands?) of concerts, exhibitions, meetings, happenings of any kind has been put up on this wall
hva var .....S? Og hvilken himmel ser vi en liten flik av?

what was....S? And what sky do we see a small corner of?og hvor mange stifter har gått med?

and how many pins has been used?og lim på lyktestolper?

and glue on light posts?ingen leselige plakater her, men ved siden av står en oppslagstavle med leselige plakater for aktuelle konserter mm.

Den tavla er ikke så spennende for meg, dette er mer arkeologi....

no readable posters here, but a few metres away there is a notice board with readable posters for concerts and so on

not so interesting for me, but this is more like acheology.....

Ingen kommentarer: