mandag 29. september 2008

Snart kom flere på scenen/more people on stage


gitaristen Eivind Aarset trio, som hadde saksofonisten Håkon Kornstad som gjest. Jeg hadde ikke hørt Aarset live før, og jeg likte godt det jeg hørte, lyrisk med trøkk. Han er forresten et viktig medlem i Nils Petter Molværs band som akkurat nå er på vei til Ulan Bator i Mongolia som startsted for en svær turné.

guitarist Eivind Aarset Trio, with saxophonist Håkon Kornstad as guest musician. I have not heard Aarset live before, and I liked it a lot, lyrical with energy. He is by the way an important member of Nils Petter Molvær Band. Just now they are on their way to play in Ulan Bator, Mongolia, the starting plaze of an Asian and European tour.og om ikke det var nok, kom nok et band på scenen. Grand Telemark, med bl.a. to strykere og Kirsti Huke, vokal, for å promotere den nye plata si. Og førstkommende torsdag kommer gitaristen John Abercrombie til Victoria, møt opp! Høsten bli bra, Cosmopolite er på beina igjen på Soria Moria med dette programmet!

and if that is not enough, another band showed up on the stage, Grand Telemark, with two violinists and Kirsti Huke on vocal, to promote their new cd. And on thursday guitarist John Abercrombie will play at Victoria, come and hear! This autumn seems to be very good, Cosmopolite has started again, now at Soria Moria with this programme!

søndag 28. september 2008

Enmanns-band/one-man-band


er vel nokså sjelden i jazzen, i andre sjangre har vi jo f.eks Bare Egil Band, men Håkon Kornstad heter bare Håkon Kornstad selv om det virkelig låter som et band når han spiller

is rather seldom in jazz, other genres have for example Bare Egil Band, but Håkon Kornstad is only named Håkon Kornstad though it really sounds like a band when he plays


han var første konserten på Victoria i går, og han lagde med instrumentene sine og looper lyder som ingen hadde hørt før, ikke han en gang

he was the first concert at Victoria last evening, and he made with his instruments and loops sounds that nobody had heard before, not even he


noen justeringer

some adjustments


og så bass saksen. Hvordan det låt? Fint!

and then the bass sax. How did it sound? Nice!

tirsdag 23. september 2008

Fins det hai i Norge?/do you find sharks in Norway?ja, det gjør jo det, håbrann er vel kjent for de fleste, den trives vel best i havet, men ferskvannshai er det her i en av dammene i Slottsparken

yes, of course, porbeagle is well-known, but it lives in the ocean, freshwater shark do you find in one of the ponds in the Royal Garden


denne er riktignok drevet av batterier, men det er moro for barna

this one is driven by batteries, fun for the children


søndag 21. september 2008

Nå fant jeg dem/now I found them


traktkantarellene, det er store mengder av dem i skogen nå. Jeg kan godt si hvor jeg fant dem, det virker som om det er nok til alle, jeg fant dem i Østmarka, noen hundre meter øst for Østmarksetra

cantarellus tubeaformis, there are lots of them in the woods just now. I can very well tell you where I found them, it seems as if there are enough for everybody, I found the in Østmarka, some hundred metres east of Østmarksetra


jeg fant også svart trompetsopp, svært ettertraktet

I also found black trumpet mushroom, highly prized


og fåresopp, mange plukker den ikke, men jeg liker den godt (godt stekt, riktignok)

and albatrellus ovinus, many do not pick it at all, but I really like it (well-cooked, though)


så er de hengt til tørk for tre-fire uker

now they will dry for three to four weeks

torsdag 18. september 2008

Fugler i Slottsparken/birds in Slottsparken


mystiske duer venter i trærne på brødmat fra mennesker (de var der, men uten brød), og måker i dammen bak Slottet, dvergmåker?

mystical pigeons in the trees waiting for people to feed them with bread (they were there, but without bread), and gulls in the pond behind the Royal Castle, little gull?


tirsdag 16. september 2008

Hundehjørnet, sist søndag/dogs' corner, last sunday


trenger kanskje ikke så mange kommentarer, men jeg lurer jo litt på hvorfor Elvis (til venstre i bildet) går opp i ekornposisjon, er det for å skaffe seg oversikt?

do maybe not need any commentaries, but I wonder why Elvis (to the left) is doing a squirrel's position, is it to get a nice view?
nå kjenner ikke jeg Elvis personlig, jeg hørte tidlig at noen ropte Elvis og trodde det var en litt større hund, for å si det pent. Men da han skulle hjem sammen med sin matmor, fikk jeg høre navnet hans. Og da vet jeg jo at Elvis lever.

I do not know Elvis personally, I early heard shouts for Elvis and thought he was a little bit bigger dog. But he was leaving for home with his mistress of the house, I heard his name. And thus I know that Elvis lives.

mandag 15. september 2008

Mer fra Høstutstillingen/more from Høstutstillingen


her sitter Karin Aurora Lindell og syr i timesvis hver dag, det eneste verket på utstillingen der kunstneren er tilstede hele tiden.

here is Karin Aurora Lindell sowing for hours every day, the only piece of art at the exhibition with the artist present all the time.


jeg må nok ta meg en tur til utstillingen mot slutten for å dokumentere hvor langt hun har kommet, utstillingen varer til 10/5

I guess I have to make a new visit to the exhibition near the end, to document how far she has come, it is open until 10.5


dette er et samarbeidsprosjekt mellom åtte kunstnere, i to etasjer og mange rom, mange barn syntes denne var spennende å utforske

this is a collaboration by eight artists, two floors and many rooms, children liked to investigate this piece


masse mennesker, der nede ser du køen, rett fram ser du inn i ett av videorommene, stapp fulle og fullt på utsiden også, håpløst å se og høre noe, jeg må komme seinere når det er litt mer stille

lots of people, down there you ca see the queue, straight ahead you look into one of the video rooms, crammed full both inside and outside, hopeless to see or hear anything, I have to come back later when it is more quiet

søndag 14. september 2008

Jeg anbefaler Høstutstillingen/I recommend Høstutstillingen


mye å se på og studere. Jeg var der sist søndag, altså dagen etter åpningen, og det var masse mennesker der.

much to see and study. I went there last sunday, the day after the opening, and there were lots of people


her jeg inni honningrommet der veggene består av bikuber med video av bier projisert på, og en intens lukt av honning

here I am inside the honey room. The walls are beehives with a video of bees projected on, and an intense smell of honeyog en bil lagd av gamle sko av alle slag

and a car made of all kinds of shoes


torsdag 11. september 2008

Utsmykning av plassen/the empty space decorated


du ser Turnhallen speile seg i det første bildet her, de andre finner du innerst på plassen. Det blir sikkert en viss utskifting av utstillingen her etter hvert, sånn er det med kunst, mye av den forandrer seg over tid, helt riktig, syns jeg.

you can see Turnhallen reflected in the first picture, the others you will find if you so far you come in the square place. Sure there will be some changes in the exhibition after a while, that is how art is like, much of it will change over time, I think that is quite right

tirsdag 9. september 2008

Hei, søta bror/hey, sweet brother


men jeg syns meldinga blir helt feil, for eksempel svenske kelnere og butikkansatte er mye hyggeligere og flinke enn de norske. Svenskene jobber hardt mens mange av de norske i samme jobb gidder omtrent ikke noen ting, åpenbart viktigere med privat telefonsamtale i arbeidstia. Og hva festing angår, brølapene som jeg hører i gata lørdag kveld er norske.

but I think the message is completely wrong, for instance swedish waiters and sales staff are much nicer and more competent than the norwegian. The swedes are hard-working while many norwegians do not even take the trouble to work at all, obviusly more important to do private phone calls. Concerning partying, the howling apes I can hear in the street saturday night are norwegian.


flere sterke meldinger

more strong messages


på den store, åpne plassen i St. Olavs gate, rett overfor Turnhallen (jeg har vært her før)

at the big open space in St. Olavs gate, facing Turnhallen (I have been here before)