torsdag 11. september 2008

Utsmykning av plassen/the empty space decorated


du ser Turnhallen speile seg i det første bildet her, de andre finner du innerst på plassen. Det blir sikkert en viss utskifting av utstillingen her etter hvert, sånn er det med kunst, mye av den forandrer seg over tid, helt riktig, syns jeg.

you can see Turnhallen reflected in the first picture, the others you will find if you so far you come in the square place. Sure there will be some changes in the exhibition after a while, that is how art is like, much of it will change over time, I think that is quite right

Ingen kommentarer: