lørdag 28. juli 2007

Brekkedammen og brua over/Brekkedammen and the bridge over


det heter Brekke her, og i følge Oslo Byleksikon heter den tidligere omtalte Kjelsåsveibrua egentlig Brekke bru, nybygd i 1985. Det er lita trebru ved siden av som vel må være den gamle. Men altså, Brekke gård var krongods på 1500-tallet og Brekkesaga var den siste av sagbrukene langs Akerselva som ble nedlagt (i 1965)

this is called Brekke, and according to the Oslo Byleksikon, the bridge I earlier named Kjelsåsveibrua is in fact Brekke bridge, newbuilt 1985. There is a small, wooden bridge close by, I suppose that is the old one. But, Brekke farm once was the king's estate in the 14th century and Brekke sawmill was the last of the sawmills at Akerselva (closed in 1965).tøffe ungdommer likte å stupe fra brua (altså ikke i fossen, men på den rolige siden!), har selv tatt bilder av det for noen år siden, men det er nå forbudt (tror nok det var det den gangen også)

tough youngsters used to dive from the bridge (not in the waterfall, but on the quiet side!!), it is forbidden now.og se nøye etter i skyggen til venstre, der står det en fisker

and look closely in the shadow on the left side, there is a fishermandet kokte av småfisk her men...

I saw lots of small fish but...


han måtte gå tomhendt hjem, dessverre

he had to go home empty-handed, unfortunately

Ingen kommentarer: