fredag 27. juli 2007

Gjerdrums bru/Gjerdrum bridge

som jeg velger å kalle den, det er i hvert fall Gjerdrums vei som går over den. Oppkalt i 1915 etter hoffjegermester Otto Adolf Gjerdrum som bl.a. var medeier og bestyrer av Nydalens Compagnie

as I prefer to call it, anyhow Gjerdrums road is crossing here. Named 1915 after hoffjegermester Otto Adolf Gjerdrum, co-owner and manager of Nydalens Compagnie


ovenfor den er den øverste fossen i Nydalen med en fallhøyde på 16 meter

above there is the uppermost waterfall in Nydalen, 18 metres high


du kan skimte de høye blokkene på toppen av Frysjaveien, som tydeligvis pusser fasadene på

you can get a glimpse of the blocks on the top of Frysjaveien, obviously being renovated


og de reparerer også på dammen her

and the dam is also being repaired


og her står jeg på turveien oppover til Maridalsvannet, heldigvis grus som er godt for min fortsatt litt vonde fot, men du ser anleggsvirksomheten på dammen

the road up to Maridalsvannet is luckily gravelled, good for my aching foot

Ingen kommentarer: