lørdag 26. mai 2007

Beierbrua

brant i 1974, men de bygde den opp igjen sånn som den var fra 1837
nedover mot Vøyenfossen, til høyre var Hjula Veveriretning østover, det røde huset er Hønselovisas hus

Ingen kommentarer: