søndag 6. mai 2007

Første rapport fra søndagsvandring langs Akerselva/first report from a sunday walk along Akerselva


Inspirert av bildene fra i går kommer min første rapport fra bruvandringen søndag 6. mai. Jeg har egentlig tenkt på dette prosjektet i mange år, tenkte bl.a. å lage et fjernsynsprogram om bruene. Men så i dag gjorde jeg det (altså ikke lage fjernsynsprogram, men ta bildene og gjøre noe med dem). Det tok noen timer, i surere vær enn jeg venta meg, men det var heldigvis oppholdsvær hele tiden. Og jeg tok meg bare tid til å gå opp til Åmot brua.

320 bilder tok jeg, dette hadde jeg aldri kunnet gjøre med et kamera med film i, jeg måtte stoppe for minnebrikken begynte å bli full, stanset underveis for å tømme kameraet for gamle bilder. For å få ut noen bilder i dag, har jeg valgt å bare vise fram Hausmannsbrua (tror det er min favoritt) i dag. Til uka kommer resten, altså opp til Åmotbrua. Resten av bruene, helt opp til Maridalsvannet, må jeg bruke lengre tid på.


Inspired by the paintings from yesterday, here is my first report from the bridge waliking 6th of may. In fact I have thought of this project many years, thought I could do a television feature about the bridges. And today I did it (well, not doing a television feature but to take still pictures for a project like this). It took some hours, in colder weather than I thought it was, luckily it never rained. And I only reached Åmot bridge.

I took 320 shots, I could never have done this with a camera with film in it, I had to stop because the memory stick was full, stopped once to erase old pictures. To publish some pictures today, I choose to stop at Hausmannbrua (my favourite so far) today. Next week the rest up to Åmot bridge. The other bridges up to Maridalsvannet will take some time.

Ingen kommentarer: