mandag 7. mai 2007

Nybrua er ganske gammel./Nybrua is rather old


Den ble bygd i 1827 og ble bygd høyere og bredere i 1877-78 da det ble lagd sporveisrute til Grünerløkka. Den går fra Storgata over elva til Thv.Meyers gt og Trondheimsveien (kilde: Oslo Byleksikon). Den er jo ikke så "spektakulær" som Hausmanns bru, men er ganske fin likevel, syns jeg. Fine farger oppunder taket, og duene trives her (ingen duer under jernbrua Hausmanns bru). Vet noen hva metallrøret som er festet opp under taket er for noe?

It was built 1827 and was made higher and wider 1877-78 when the tramway to Grünerløkka was built. From Storgata in west it is crossing the river and meets Thv.Meyers street and Trondheimsveien (source: Oslo Byleksikon). It is not so "spectacular" as the Hausmann bridge, but fine though, I think. nice colours in the ceiling, and the pidgeons like it here (no pidgeons under the iron bridge Hausmann). Do anyone know what is the metal pipe in the ceiling?

Ingen kommentarer: