torsdag 3. mai 2007

og på veien hjem/on my way back homegikk jeg over Kuba der folk grillet og opp Telthusbakken der det er fin utsikt østover med parsellhagene, Vulkan, siloen og resten av byen

passed Kuba where people were barbecuing, further up Telthusbakken, there it is a nice view to th east with the allotments, Vulkan, the silo and the rest of the town

Ingen kommentarer: