lørdag 8. desember 2007

En av byens fineste vegger/one of the finest walls in town

var her i Brenneriveien, men den er dessverre blitt ødelagt

was here in Brenneriveien, but unfortunately it has been destroyedfordi hovedpersonene er blitt buret inne

because the main characters has been put in a cageog de to nærmeste naboene er KEM, kunstnernes eget materialutsalg (fy! sette opp skiltet sitt på den måten på denne veggen gjør meg sint) og kunstskolen Strykejernet

and the two nearest neighbors are KEM (the artists' own shop for art materials (ugh! to put up the sign in that way on this wall makes me angry) and the art school Strykejernet
respektløst gjort, jeg mener denne veggen burde vært fredet som et tidstypisk uttrykk (en tag fra 1945 i Uranienborgveien er vernet)

it is disrespectful, I think this wall should have been protected as typical for its time (a tag in Uranienborgveien from 1945 is protected)heldigvis ser gata bedre ut fra den andre kanten, Brenneriveiens grønne beskytter er intakt

fortunately the street looks better from the other end, the green protector of Brenneriveien is intact
(jeg har skrevet om dette i en annen blogg tidligere)

(I have written about this in another blog on a previous occation)

Ingen kommentarer: