mandag 31. desember 2007

Se opp!/watch up!

mye fint å se på fasadene i Frydenlundgata, alle gårdene i denne lille gata, ca 200 meter lang, er flott dekorert i nyklassisk(?) stil, de har da også havnet på byantikvarens liste over bevaringsverdige bygg, den gule lista.

nice things to see on the fasades in Frydenlundgata, all the blocks in this short street is finely decorated in new classic(?) style, they are also on the yellow list of the preservation authorities
gårdene ble bygd i tiden 1870-1900, altså i den største byggeboomen Oslo (dvs, den gangen het jo byen Kristiania) har opplevd, og så vidt jeg vet, fikk man hjelp bl.a. fra Tyskland til all dekoren og stukkaturen, leilighetene har jo også gipsrosetter og stukkatur i takene

the blocks were built 1870-1900, in the biggest building boom in Oslo's history, and as far as I know, they got help from Germany for all the decorations, the ceilings inside the flats are also richly decorated


og til slutt litt mer jugendstil

and at last a little bit more jugend style

Ingen kommentarer: