onsdag 20. februar 2008

Plakatoppsetting forbudt/posters forbidden


men uten en stor mengde av plakater på denne veggen ville jeg ikke ha kunnet ta disse bildene, deilig at det er noe så gammeldags som en plankevegg til sånt bruk, og mye arrangementsarkeologi i en sånn vegg (men kanskje vanskelig forskningsarbeid)

but without a lot of posters and bills on this wall, I could never have taken these pictures, wonderful that an old-fashioned wooden wall for that use, much archeology in such a wall
Veggen ligger i Thv. Meyers gate, like ved Schous plass. Bak veggen holdt vedhandler Rolf Johannessen til, han var aktiv i bua si og solgte ved til han var nesten 90 år gammel

The wall is in Thv. Meyers gate, close to Schous plass. Behind the wall was Rolf Johannessen selling firewood all his life, he was close to 90 years old when he had to stop

Ingen kommentarer: