lørdag 15. mars 2008

Hestehov (tussilago farfara) midt i byen/coltsfoot in the middle of the city


nærmere bestemt i St.Olavs gate, denne plassen rett overfor den gamle turnhallen har stått tom i flere år

more exactly in St. Olavs gate, this open space just opposite to the old gymnasium has been empty for some years


det er ikke en gang blitt parkeringsplass her (tenk på alle de tapte pengene,Europark!), så her er det en kjekk plass å sette de gamle kjøleskapene, og mye gammel tegl, selvfølgelig

not even a parking space has been here (think of all the lost money, Europark!), so this is a convenient place to put the old fridges, and lots of old bricksog vegger som trenger dekorering

and walls that need to be decorated

Ingen kommentarer: