mandag 24. mars 2008

Jeg fant istapper/I found icicles


også ute i Moutmarka, rart at de blir så store etter bare et par-tre dager med kulde

also out here in Moutmarka, strange to see that they grow so big after only two-three days of cold weatherdet snør utenfor vinduet når jeg skriver dette, nå vil jeg ha vår (men det er kanskje dette som er årets vinter?)

it is snowing heavily outside the window while I am writing this, please, now I want spring (but maybe this is this year's winter?)

Ingen kommentarer: