mandag 21. april 2008

Den nye turistattraksjonen/the new tourist attraction


jeg var på den nye operaen sammen med noen tusen andre lørdag formiddag

I was at the new opera building together with some thousand others saturday morning


og noe av det flotte er at du kan gå på nesten hele taket av huset, så selv om det var mange der, var det god plass. Jeg mener jeg har lest at Snøhetta har den filosofien at offentlige bygg som skal være tilgjengelig for alle, skal de være horisontale og ikke vertikale. Jeg syns det er en god idé.

and the fine thing is that you can walk on mostly all the ceiling of the building, so though there many people there, it was lots of space left. I think I have read somewhere that Snøhetta has the philosophy that public buildings like this should be horisontal and not vertical. I think that is a good idea.


men adkomsten via brua fra Oslo S er trangere, så der sto folk i kø

but the bridge from Oslo S is more narrow, so there people had to stand in a queue


av en eller annen grunn tenker jeg på påskefjellet..

for some reason I think about eastern in the mountains..

Ingen kommentarer: