onsdag 21. mai 2008

Rullebrett på Rådhustrappa/skate board at the stairs of Town Hall


sist søndag, gullmalte tønner skulle overhoppes

last sunday, gold painted barrels should be jumped over


noen ganger gikk det bra, noen ganger ble det knall og fall

some times it went very well, some times not so well


Ingen kommentarer: