tirsdag 24. juni 2008

Her er mosselukta/here is the smell of Moss


den kommer ut av den pipa du ser her, på Cellulosen som vi kalte den i gamle dager (sikkert ennå, er så lenge siden jeg bodde i byen), M.Peterson og sønn(?) som cellulosefabrikken og papirfabrikken heter. Under ser du råstoffet, treflis.

it comes out of the chimney you see here, at Cellulosen as we called it in the old days (surely today also, so long time since I lived in the town), M.Peterson and son(?) is the name of the factory. Under you see the raw material, sawdust.


du kan se dette ut av vinduene i utstillingshallen til Momentum, som akkurat nå (og fram til september) har denne utstillingen av kinesiske terrakotta figurer av Marian Heyerdahl, en fin og stemningsfull opplevelse

you can see this through the windows of the exhibition halls of Momentum, where just now (and to september) shows the chinese terracotta sculptures of Marian Heyerdahl, well worth a trip to MossIngen kommentarer: