onsdag 23. juli 2008

Minner fra den andre verdenskrigen/monuments from WW2


ligger langs stranda mange steder ved Vesterhavet. Disse bunkerne er fra Klitmøller og er dekorert på den måten betong bør dekoreres

lies at the beach many places at Vesterhavet. These bunkers are from Klitmøller and are decorated like raw concrete should be


passer godt for et surfested

suits the surfing beaches well


det virker som bildene stadig endrer seg, se her

seems like the pictures are changing all the time, look at this


Ingen kommentarer: